2020/02/27
مزایای یادگیری زبان دوم و تاثیر آن روی سلامت ذهن

مزایای یادگیری زبان دوم و تاثیر آن روی سلامت ذهن

یادگیری یک زبان جدید به عنوان زبان دوم نه تنها باعث باز شدن درهای فرهنگی و اجتماعی جدیدی به رویتان می‌شود، بلکه از نظر سلامت ذهنی […]