دوره PTE
دوره PTE

دوره PTE

این دوره در دپارتمان تخصصی PTE آکادمی نوبل به صورت منحصر به فردی ارائه می گردد به این معنا که برای چهار گروه مختلف که متقاضیان کسب نمره ۵٠- ۶٠- ۶۵- ٧۵ و ٨٠ می باشند کلاس ها به صورت مجزا با اساتید متخصص در هر نمره و در قالب کلاس های نهایتا چهار نفره برگزار می گردد تا فرصت رسیدگی و رفع اشکال تک تک زبان آموزان وجود داشته باشد. لذا منابع آموزشی برای مهارت های Speaking- Listening- Reading – Writing -Grammar & Vocabulary برای هر نمره متفاوت و تخصصی ارائه می گردد. طول دوره آموزشی PTE بسته به نمره هدف و فشردگی برگزاری کلاس بین ٢ الی ۵ ماه می باشد که شامل دو مرحله می گردد:

 

مرحله اول: مرحله ای که در آن زبان عمومی افراد تبدیل به زبان علمی با ساختار PTE می شود، بدین معنا که زبان آموزان مقاله نویسی، مقاله خوانی، نحوه موفقیت در بخش اسپیکینگ، تسلط بر مهارت های شنیداری، لغات علمی در حد PTE و گرامرهای ضروری در ساختار PTE را به صورتی کاربردی می آموزند.

 

مرحله دوم: کلاس های تکنیک های تست زنی، مدیریت زمان و جمع بندی همه آموخته ها تا کسب نمره نهایی می باشد. حضور موثر و فعال زبان آموزان در این مرحله می تواند به آنها در ارتقاء چشم گیر نمره نهایی در آزمون کمک کند.

مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂