یادگیری زبان فرانسوی و دسترسی به یکی از غنی‌ترین فرهنگ‌ها