مکالمه زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی
 • کلاس های کم جمعیت

  کلاس ها به صورت ۴ نفره و فوق العاده موثر برگزار می گردد تا فرصت تمرین، تکرار و تصحیح شدن برای تک تک زبان آموزان وجود داشته باشد.

 • آموزش اصولی و حرفه‌ای

  کلاس ها به صورت ۴ نفره و فوق العاده موثر برگزار می گردد تا فرصت تمرین، تکرار و تصحیح شدن برای تک تک زبان آموزان وجود داشته باشد.

 • مدیریت زمان

  آموزش کل دوره مکالمه از مبتدی تا پیشرفته بسته به فشردگی برگزاری کلاس ها طی ٢-۴ و یا ٨ ماه صورت می پذیرد.

 • انعطاف زمانی دوره‌ها

  امکان برگزاری کلاس ها به صورت جلسات نود دقیقه ای از ٧ صبح لغایت ١٠ شب وجود دارد و زبان آموزان حق انتخاب روزها، سانس ها و تعداد جلسات در هفته را خواهند داشت. (کلاس ها به صورت سه روز در هفته، دو روز در هفته، هر روز هفته،  هر روز دابل، فقط آخر هفته ها و یا یک جلسه دابل در هفته می باشد.)

 • تکالیف و تمارین بهینه

  از ویژگی های بارز این دوره ها عدم تحمیل حجم تکلیف بالا به زبان آموزان است و تنها تکلیف محوله به زبان آموزان گوش کردن به فایل های شنیداری ارائه شده در حد روزانه نیم ساعت می باشد. نحوه شنیدن موثر به فایلها متعاقباً آموزش داده خواهد شد. این مسئله باعث می شود همه زبان آموزان حتی پر مشغله ترین آنها آموزشی با کیفیت و موثر دریافت کنند.

مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂