با نوبلیه زبان جدید یاد بگیر

مدیریت زبان و زمان به روش نوبل

آکادمی نوبل در سال 1389 در منطقه شهرک غرب، بلوار دریا کار خود را آغاز کرد.
اولین رسالت نوبل ارائه مشاوره ،برنامه ریزی و دوره منحصر به فرد درجهت کسب رضایت زبان آموزان است ، زیرا اکثر ایرانیان بنا به اقتضای سبک زندگی و آموزش های رسمی زبان که در مدرسه و دانشگاه دریافت کرده و آنها را در زبان آموزی ناکام گذاشته نیازهای خاص و متفاوتی دارند.
دوره ها در آکادمی نوبل به لحاظ نیاز زبان آموزان تنوع زیادی داشته وبسته به سطح و نوع دغدغه و جنس نیاز زبان آموزان در جلسات مشاوره و تعیین سطح رایگان به آنها تجویز می شود، ولی آنچه در همه دوره های زبانی آکادمی نوبل مشترک هستند شامل موارد زیر می باشند:

آکادمی نوبل بهترین آموزشگاه زبان
آکادمی زبان نوبل

١. در آکادمی نوبل همه کلاس ها 1 تا 4 نفره بوده و هیچ یک از کلاس ها از 4 نفر شلوغ تر نمی شوند تا به تک تک زبان آموزان در کلاس فرصت صحبت کردن، تعامل و ابراز نظر داده شود. این امر در ارتقای مهارت صحبت کردن دانشجویان بسیار موثر است.

۲. در همه دوره ها زبان آموزان از حضور اساتید توانمند، متخصص و با تجربه بهره مند می شوند.

۳. دوره ها به اقتضای سبک طراحی آنها زود بازده بوده و در دوره های کوتاه زمانی زبان آموزان را به نتایج مد نظرشان می رسانند.

۴. برگزاری کلاس ها در سانس هاس مختلف 1.5 ساعته از 7 صبح تا 10 شب صورت می گیرد و زمینه حضور در دوره ها حتی برای پر مشغله ترین افراد را فراهم می آورند.

۵. استارت کلاس ها در همه سطوح در اول، دهم و بیستم هر ماه انجام می پذیرد.

۶. عدم محول کردن تکالیف کتبی به زبان آموزان و جایگزینی آنها با تکالیف شنیداری به سبکی خاص از نکات قابل توجه در دوره هاست که حتی از عهده پر مشغله ترین افراد به خوبی بر آمده و تاثیر دو چندانی در ارتقای وضعیت آنان دارد.

۷. نظر سنجی از همه کلاس ها توسط سوپروایزرین و ارتباط نزدیک بین مشاوران و زبان آموزان برای دریافت بازخورد و انعکاس نکات در کلاس ها از امور جاری در همه دوره هاست.

در آکادمی نوبل

جلسات مشاوره و تعیین سطح توسط متخصصان امر آموزش زبان به صورت انفرادی و کاملا رایگان برگزار می شود و در ارائه برنامه ریزی، سطح، دغدغه و نیاز، علاقه، بازه زمانی زبان آموزان و حجم مطالعاتی که می توانند به صورت روزانه یا هفتگی داشته باشند مد نظر قرار گرفته و دوره مناسب با توجه به موارد فوق به زبان آموزان معرفی و توضیح داده می شود.

سعید پورملک

موسس و مدیر آکادمی نوبل

دکتری آموزش زبان انگلیسی

مریم مشایخی

موسس و مدیر آموزش آکادمی نوبل
دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران